Dis – akordi

Dis – Dis

Dis7 – Dis7

Dis7b9 – Dis7 b9

Dis9 – Dis9

Disadd9 – Dis add9

Disdim – Dis dim

Dism – Dism

Dism7 – Dism7

Dism9 – Dism9

Dismaj7 – Dis maj7

Dismmaj7 – Dism maj7

Dissus4 – Dis sus4

U koliko vam bude trebao neki akord iz Dis grupe ostavite komentar ubacicu 🙂

Komentari