E – akordi

E – E

E7 – E7

E6 – E6

E9 – E9

Eadd9 – Eadd9

Edim – Edim

Em – Em

Em7 – Em7

Em9 – Em9

Emaj7 – Emaj7

Esus4 – Esus4

ebm – Ebm

e79 – E7/9

e75a e75 – E7/-5

U koliko vam bude trebao neki akord iz E grupe ostavite komentar ubacicu

Komentari