H – akordi

H – H

H7 – H7

Hm-5 – H7/-5

H7sus4 – H7sus4

Hdim – Hdim

Hdim7 – Hdim7

Hm – Hm

Hm7 – Hm7

Hmaj7 – Hmaj7

Hsus4 – Hsus4

hm7 – Hm7/-5

hadd11hadd11  – Hadd11

U koliko vam bude trebao neki akord iz H grupe ostavite komentar ubacicu

Komentari