K’o lijana

Bez imena

Nije znala

A gde si bila ti

Jednom u zivotu

Zivot si mi dala ti

Preporučeno