Denis

Leto

Am       Dm       G              C Ja sam sanjao belog goluba Am    Dm  G  ...

Tango