Samo da rata ne bude

Am          E                Am Pijani momci prolaze                G     ...
video

Bez imena