Ruzo moja

Sama

Vrteška

          Gm B     F               Gm B  F Sve je bilo tako tiho a nemirno  ...