Pravila i uslovi

PRAVILA I USLOVI KORIŠCENJA SAJTA

Molimo vas da pažljivo pročitate pravila i uslove korišcenja sajta nitro-pesmarica.com. Pristupanjem i korišcenjem ovog sajta slažete se sa uslovima i pravilima opisanim u ovom dokumentu. Ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima, nemojte koristiti sajt. Zabranjeno je koristiti ovaj sajt i bilo koji njegov deo u nezakonite svrhe.
Sajt nitro-pesmarica.com zadržava pravo da bez najave promeni pravila i uslove korišcenja.

Politika privatnosti

nitro-pesmarica.com se zalaže za očuvanje vaše privatnosti. Sajt neće distribuirati ni prodavati privatne podatke trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.
Sajt može, u skladu sa zakonom, prikupljati neke podatke o svojim korisnicima, dobijene tokom korišcenja sajta. Ove podatke nitro-pesmarica.com može koristi za poboljšanje i prilagodavanje sajta i njegovog sadržaja.
Prikupljene lične podatke, poput e-mail adrese, imena i prezimena, nitro-pesmarica.com neće bez dozvole korisnika prodavati i distribuirati. nitro-pesmarica.com zadržava pravo korišcenja ovih podataka u slučaju teškog kršenja pravila sajta i nezakonitog korišćenja od strane korisnika koji su napravili prekršaj, a u cilju zaštite oštecenih korisnika.

Vlasnička i autorska prava

Sajt nitro-pesmarica.com sastoji se od vlastitih sadržaja, autorskog teksta, sadržaja partnera i oglašavača, besplatnih sadržaja, sadržaja koje su kreirali i poslali posetioci i vezama ka spoljašnjim stranicama. Sve sadržaje posetioci koriste na vlastitu odgovornost i sajt nitro-pesmarica.com ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišcenjem sajta.
nitro-pesmarica.com može koristiti autorske sadržaje koje su poslali korisnici sajta, u okviru samog sajta nitro-pesmarica.com, i u svoje marketinške aktivnosti, bez saglasnosti autora i bez novčane nadoknadne. Neovlašceno korišcenje bilo kog dela sajta od strane trećih lica, bez dozvole vlasnika autorskih prava i nitro-pesmarica.com smatra se kršenjem autorskih prava. Ukoliko smatrate da je nitro-pesmarica.com ili neko od korisnika sajta povredio vaša autorska prava, molimo da nas o tome obavestite, a sporni sadržaj će, nakon provere, biti uklonjen i po potrebi će biti preduzete druge zakonske mere.

Spoljašnje veze

Sajt nitro-pesmarica.com sadrži spoljašnje veze (linkove) ka stranicama izvan sajta. nitro-pesmarica.com se ne smatra odgovornim za sadržaje izvan vlastitog sajta.

Slanje fotografija i tekstova

Sajt nitro-pesmarica.com omogućava svojim korisnicima da pošalju svoje fotografije i tekstove. Sajt ima pravo da obriše ili ne objavi poslate fotografije i tekstove, ukoliko smatra da oni ne zadovoljavaju standarde ili nisu odgovarajućeg kvaliteta, kao i ukoliko oni svojim sadržajem krše pravila sajta. Sajt nitro-pesmarica.com prikazuje korisničko ime korisnika koji je poslao fotografije i tekstove, i pretpostavlja da su oni njegovo vlasništvo. U slučaju eventualnog kršenja autorskih prava, svu odgovornost snosi korisnik koji je poslao fotografije i tekstove. Slanjem fotografija i tekstova korisnik daje pravo sajtu nitro-pesmarica.com da ih dalje koristi za potrebe sajta.

Izvod iz pravila sajta

Sajt nitro-pesmarica.com nije odgovoran za poruke koje članovi postavljaju na sajtu i ne daje nikakvu garanciju za tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje od poruka.
Svaka poruka izražava stav autora poruke, a ne stav vlasnika sajta. Ukoliko neko od članova misli da je bilo koja poruka neprikladna, može kontaktirati sajt putem odgovarajučeg formulara u kontakt formi ili putem email-a. Korišćenjem sajta prihvatate ova Pravila i uslove korišenja.

Nije dozvoljeno koristiti sajt za slanje bilo kakavog materijala koji je lažan, netačan, uvredljiv, vulgaran, sramotan, seksualno orijentisan, preteći, invezivan za privatnost neke osobe ili je na neki drugi način u suprotnosti sa zakonom. Na sajtu nije dozvoljeno postavljati materijal koji ima autorska prava osim ako su autorska prava vaša.

Na sajtu nije dozvoljeno reklamiranje. Za mogućnosti saradnje molimo da nas kontaktirate putem kontakt forme, ili e-mejla.

Nitro Acoustic