Spisak B akorda

B – akordi i razni izvodi B akorda

Moram da objasnim da se durski akord po pravilu piše velikim štampanim slovom dok se molski akord piše malim slovom abecede. Ja to neću tako pisati da bi vama bilo lakše, nego ću pisati B kao durski akord i Bm kao molski akord

B

Bm

Bm maj7

B7

Bm9

Bm7

Bm6

Bm sus4

Bdim