Spisak Cis akorda

Cis – akordi i razni izvodi Cis akorda

Moram da objasnim da se durski akord po pravilu piše velikim štampanim slovom dok se molski akord piše malim slovom abecede. Ja to neću tako pisati da bi vama bilo lakše, nego ću pisati Cis kao durski akord i Cism kao molski akord

Cis

Cis7

Cis dim

Cism

Cism7

Cism9

Cis maj7

Cis sus4