Spisak Dis akorda

Dis – akordi i razni izvodi Dis akorda

Moram da objasnim da se durski akord po pravilu piše velikim štampanim slovom dok se molski akord piše malim slovom abecede. Ja to neću tako pisati da bi vama bilo lakše, nego ću pisati Dis kao durski akord i Dism kao molski akord

Dis

Dis7m

Dis7/B9

Dis9

Dis add9

D dim

Dism

Dism7

Dism9

Dis maj7

Dism maj7

Dis sus4