Spisak E akorda

E – akordi i razni izvodi E akorda

Moram da objasnim da se durski akord po pravilu piše velikim štampanim slovom dok se molski akord piše malim slovom abecede. Ja to neću tako pisati da bi vama bilo lakše, nego ću pisati E kao durski akord i Em kao molski akord

E

Em

E7

E6

E9

E7/9

Em7

Em9

Emaj7

Eadd9

Edim

Esus4

E7/-5

E7/-5