Spisak Fis akorda

Fis – akordi i razni izvodi Fis akorda

Moram da objasnim da se durski akord po pravilu piše velikim štampanim slovom dok se molski akord piše malim slovom abecede. Ja to neću tako pisati da bi vama bilo lakše, nego ću pisati Fis kao durski akord i Fism kao molski akord

Fis

Fism

Fism7

Fis7

Fis dim

Fis maj7