Spisak Gis akorda

Gis – akordi i razni izvodi Gis akorda

Moram da objasnim da se durski akord po pravilu piše velikim štampanim slovom dok se molski akord piše malim slovom abecede. Ja to neću tako pisati da bi vama bilo lakše, nego ću pisati Gis kao durski akord i Gism kao molski akord

Gism7

Gis6

Gis9

Gis dim

Gis maj7

Gis sus4

Gism

Gis