Samo nam je ljubav potrebna

E
Noć počinje da se skida, jutro rumeno od stida
A                             E    H               A          E
Plava kugla sporo rotira, tu se čovek loše kotira
E
Kad bi barem bio ptica koja leti let slobodan
A                      E  H                A       E
Svi bi bili avijacija, jer je takva situacija
E
Koja sila vlada svetom, hipici u pedesetoj
A                                   E   H                A              E
Svoju decu plaše bombama, bombama u katakombama

Ref.
A
Dok postoji druga strana, ljudi kažu tamna strana
                                    E
Tamna strana sile svemira
A
Dok postoji druga strana, ona grozna tamna strana
                            E   H                  A                  E
Kao i u vreme frikova, samo nam je ljubav potrebna

E
Izgubljeno poverenje, poverenje i poštenje
A                               E   H               A                 E
Vojne sile demonstracija, protiv volje svetskih nacija
E
Još postoji kataklizma, terorizma i rasizma
A                          E   H                  A                 E
Kao i u vreme frikova, samo nam je ljubav potrebna

Ref.