Čudna šuma

Cism
Jednog toplog dana usred guste sume
H
medved ispi med i sok
Fis                   E                         Cism
uhvati za sovu, s njom poce igrati rok

Oko njih se brzo sakupise drugi
druzina je sumska sva
s medvedom i oni zaigrase dva po dva

Cism                       H
Tresla se zemlja celi dan
Fis         E           Cism
ne zna s kim igra ko
Cism                  H
dodje tigar zvani Kan
Fis     E            Cism
cudna suma je to

Na pecurki jedno bubamara igra
partner joj je obad ljut
ona mu se zali kako plese prvi put
slonica je opet uhvatila misa
pa se vrti s njim u krug
misica sa slonom postade sad najbolji drug

Oko jednog panja lija zeca juri
moli ga za igru tu
zec se neda, zeli kozu svoju citavu svu
ljubomorna mecka sto joj muz sa sovom
igra ovaj ljuti rok
hoce da se napije pa ispija medni sok