Dobre vibracije

Kad bih bio radio antena
slao bih valove
s’ vrha sljemena

Na sve strane ove zemlje
ludi ritam neka krene
neka struje melodije
za ljubav generacije

Ref.
Dobre vibracije

Kad bih bio Studio B
slao bih samo
dobre vibracije

Na sve strane ove zemlje
ludi ritam neka krene
neka struje melodije
za zaljubljene nacije

Ref.

Na sve strane ove zemlje
ludi ritam neka krene
neka struje melodije
nada generacije