Jovano Jovanke

Jovano, Jovanke
Kraj Vardarot sediš, mori
Belo platno beliš
Belo platno beliš, dušo
Se na gore gledaš.

Jovano, Jovanke
Jas te tebe čekam, mori
Doma da mi dojdeš
A ti ne doađaš, dušo
Srce moe Jovano.

Jovano, Jovanke
Tvojata majka, mori
Tebe ne te pušta,
Kaj mene da dojdiš, dušo
Srce moe Jovano