Krug

Am                       F
Ovaj krug sam smislio,
           C                   G
Ovaj krug sam stvorio.
Am                    F
Ovaj krug sam razbio,
     C           G
U vetar rasuo.

Vetar misli, vetar zna
Sve sto znamo ti i ja.
On me voli, on me nosi,
On me razbija,

bas prelaz ovde sviras sve u bas tonovima (pogledaj kaver)

ADDisE
Aha..,
ADDisE
Aha..,
ADDisE
Mmm..
ADDisE
Aha

I kao da sam umoran,
I kao da sam star.
Kao da je dosadno
I suvise da znam.

Ovaj krug sam skupio
I opet sklopio.
On me voli, on me nosi
On mi oprasta,

Aha..,Aha..,Mmm..Aha

         B             G
I kao ne, i kao da,
           B                    G
I kao zabrana, i kao dozvola,
        B                        G
Kao ne, ne, ne, i kao da, da, da,
        B                    G
Kao zabava i kao dosada.

Ovaj krug sam smislio,
Ovaj krug sam stvorio.
Ovaj krug sam razbio,
U vetar rasuo.

Vetar misli, vetar zna,
Sve sto znamo ti i ja.
On me voli, on me nosi,
On me razbija.

I kao ne, i kao da,
I kao zabrana, i kao dozvola.
Kao ne, ne, ne, i kao da, da, da,
Kao zabava i kao dosada.