Makedo

Trazio sam na vrhu planine,
andjele visine, da mi kazu ime.

Trazio sam u dubini mora,
odavno zaboravljenu tajnu plime.

A, pogledaj sto sam nasao,
prevrcuci raj i pakao,
divlje kose, tamna oka dva,
cvijet bez korjena,
ples je sve sto zna.

Ooo…tko te k meni poslao,
da mi andjelima kvaris posao.

Eee…dit moi qui t`ai envoier,
pour emeche mes anges de travailer.