Ruski voz

Am                Fmaj7
Voz, pospani voz za Harkov,
                        Am  
Gomelj, Lenjingrad
Am                 Fmaj7
Znam kako je noćas dalek
        Am
Beograd

            C          G
Neće moći nikada
       Am        E
Olovka i hartija
           C             G
Ni svi ruski poštari
           Am          E
Ne mogu ti doneti
             F              C
Pismo koje pišem ja
              F               C
Marka s likom Lenjina
       F             C
I u pismu, jedina
           F              Am
Tuga što me razbija

Nije vodka rakija
Mada noćas udara
Tuga mi je velika
Velika k’o Rusija
Ja ne mogu poslati
Ljubav jer se ne šalje
Nit’ sam mogo’ poneti
Sobom tvoje poljupce

Voz, u vozu izgužvana lica putnika
Ti si tamo nege iza onih planina
Da l’ si možda zaspala
Il’ si budna kao ja
Da l’ te muče nemiri
Il’ te ništa ne muči
Kada budeš čitala
Pismo koje pišem ja
Tajna biće skrivena
Iza ovih redova