Stvaran svet oko mene

Bistar dan kao planinska reka
kao pušten sa lanca, kao lakši od vode
pružam ruke, dodirujem stvari
to je poseban obred i postajem siguran da..

To je stvaran svet oko mene
to je stvaran svet oko mene
to je stvaran svet oko mene
samo čekam da prode, samo čekam da prode ..

Potpuno svestan da prolazi vreme
kao padanje peska, kao mreškanje vode
zatvaram oči, gledam unutra
moje sumnje su glupe i postajem siguran da ..

To je stvaran svet u meni
to je stvaran svet u meni
to je stvaran svet u meni
samo čekam da prode, samo čekam da prode …

Gurni me blago da se vratim u stanje
koje podstiče krv da se popne u obraz
iscuri u glavu kao metak u čelo
jer ishod je isti, postajem siguran da

To je stvaran svet oko mene
to je stvaran svet oko mene
to je stvaran svet oko mene
samo čekam da prođe, samo čekam da prođe.